Solar Benergie – Zonnepanelen Energie van de Zon

SolarBenergie kan u helpen uw brandstofrekening te verlagen

Een alternatief voor het gebruik van zonne-energie als on-grid of off-grid is het gebruik met systemen voor eigenverbruik. Bij systemen voor eigenverbruik wordt, terwijl men elektriciteit van het net blijft ontvangen, een aanvullende energiebron gecreëerd dankzij zonnepanelen en wordt de energiebehoefte gedurende de dag uit deze bron gehaald. Het verschil met systemen op het net is dat in dit systeem, aangezien er geen bidirectionele elektriciteitsmeter is, overtollige energie niet aan het net wordt overgedragen. In plaats daarvan wordt de overtollige energie aangepast met het apparaat dat slimme meter wordt genoemd en op het niveau gebracht van de huidige behoefte van het systeem, waardoor een teveel aan energie voor het systeem wordt voorkomen. Kortom, aangezien de overtollige energie die in het zelfverbruiksysteem wordt geproduceerd niet kan worden overgedragen aan het net, wordt zij geabsorbeerd door de slimme meter.

Het is belangrijk de voorkeur te geven aan het systeem van zelfconsumptie in gevallen waarin de door zonnepanelen opgewekte stroom niet aan het verbruik kan voldoen wegens ruimtegebrek. Als een onderneming met een klein dakoppervlak bijvoorbeeld een apparaat of machine heeft die veel elektrische energie verbruikt en deze onderneming werkt bij voorkeur tussen 08.00 en 19.00 uur, kan zij zonne-energie op haar dak laten installeren om de elektrische energie van het elektriciteitsnet te verminderen. Op die manier zal de onderneming de door zonne-energie geproduceerde energie onmiddellijk gebruiken en de elektriciteit die zij van het net ontvangt en de rekening die zij betaalt, verminderen.

Bovendien kunnen batterijen aan het systeem worden toegevoegd door gebruik te maken van een hybride omvormer in het zelfverbruiksysteem. Op die manier kan overtollige energie die door zonnepanelen wordt opgewekt en niet aan het net kan worden overgedragen, worden opgeslagen in batterijen voor gebruik. Het gebruik van zowel een hybride omvormer als batterijen verhoogt echter de initiële investeringskosten van het zelfverbruiksysteem. Het zelfverbruiksysteem bestaat in principe uit 5 componenten;

Solar Panel
Zonnepanelen, die het meest elementaire onderdeel vormen van zonnesystemen, zetten het zonlicht (foton) dat erop valt om in gelijkwaardige elektrische energie door middel van zonnecellen van halfgeleidend siliciummateriaal. Zonnepanelen worden berekend op basis van het dagelijkse energieverbruik en de grootte van het gebied waar de toepassing kan plaatsvinden. Op basis van het berekeningsresultaat worden geschikte Arçelik monokristallijne panelen met een hoge sterkte en efficiëntie geselecteerd.

On-Grid omvormer / Hybride omvormer;
Omvormers, in de eenvoudigste definitie, zijn elektronische apparaten die DC (lineaire stroom) elektrische energie omzetten in AC (wisselstroom) elektrische energie dankzij de circuits binnenin. omvormers zetten DC-elektriciteit om in enkelfasige of driefasige AC elektrische energie, afhankelijk van het toepassingsgebied. Deze omvormers werken samen met stroom van de zon en stroom van het net.

Indien voor het systeem de voorkeur wordt gegeven aan een hybride omvormer, beschikken deze omvormers over accu-uitgangen. Zo sturen ze eerst het teveel aan geproduceerde energie naar de accu voor opslag. Nadat de batterijen vol zijn, detecteren zij de door de slimme meter geproduceerde overtollige energie en sturen zij zoveel energie naar het systeem als nodig is. In de avonduren of in geval van een netstoring wordt de in de batterijen opgeslagen energie in het systeem gebruikt dankzij hybride omvormers. Aangezien deze omvormers meer omvattende apparaten zijn, zijn ze duurder dan andere omvormers.

Paneel;


Op de punten waar het zonne-energiesysteem en het net met elkaar in contact komen, wordt de bescherming van het systeem verzorgd door de zekering, de aardlekschakelaar en de overspanningsbeveiliging in het paneel. Op deze manier wordt de bescherming en controle van de elektriciteit en daarmee de levensveiligheid van de consument gewaarborgd.

Slimme meter


Dit apparaat wordt geïnstalleerd op het punt waar de meter zich tussen het net en het energieverbruikspunt bevindt en meet de richting en het vermogen van de energie. Hij registreert informatie zoals het elektriciteitsverbruik, het spanningsniveau, de stroomsterkte en de vermogensfactor en stuurt de informatie naar de omvormer via het daarop aanwezige communicatieprotocol. Wanneer het energieverbruik de nul nadert, begint het de productie te beperken. Zo werkt het parallel met het net en stuurt het nul-energie naar het net. Hij kan ook het naar het systeem te sturen vermogen beperken.

Batterij (gelbatterij of lithiumbatterijen) – Facultatief
Dit zijn apparaten om de energie van de zon op te slaan. Batterijen voorzien in de energiebehoefte door de energie die zij opslaan aan het systeem af te geven in perioden waarin er geen of onvoldoende zonlicht is. De in het systeem te gebruiken batterijen moeten absoluut lang meegaan, bestand zijn tegen hoge temperaturen, een hoog cyclusrendement hebben en zo min mogelijk gas lekken. Bij de keuze van de batterij moet rekening worden gehouden met de bedrijfsspanning van de omvormer en het dagelijkse energieverbruik.