Solar Benergie – Zonnepanelen Energie van de Zon

SolarBenergie kan u helpen uw brandstofrekening te verlagen

Systemen die niet op het net zijn aangesloten worden off-grid systemen genoemd.

✔️ 100% onafhankelijk, hernieuwbaar en schoon energieproductiesysteem.
✔️ Er zijn alleen initiële investeringskosten.
✔️ De exploitatiekosten zijn bijna nul.
✔️ Hoog rendement, lage elektrische verliezen in het systeem.
✔️ Eenvoudige en snelle installatie mogelijk.
✔️ Het wordt niet beïnvloed door stijgingen van de elektriciteitsprijs.
✔️ Het systeem kan worden uitgebreid met extra apparatuur naar gelang de energiebehoefte.

off grid energie  [/caption]

Systemen die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet worden off-grid systemen genoemd. Deze systemen hebben meestal de voorkeur in chalets, wijngaarden, plateauwoningen, boerderijen, caravans, jachten en boten. Want in deze gebieden is er meestal geen leiding of is het economisch niet haalbaar om een leiding aan te sluiten. Daarom wordt in deze systemen de elektriciteit in fotovoltaïsche panelen onafhankelijk van het elektriciteitsnet als gelijkstroom opgewekt en als wisselstroom in accu’s verzameld door middel van regulering met laadregelaars. Deze verzamelde energie wordt aan het systeem gegeven om te worden gebruikt wanneer dat nodig is.

Bij de installatie van off-grid systemen, aangezien deze niet op het net zullen worden aangesloten en alle energiebehoeften door dit systeem zullen worden gedekt; is het noodzakelijk aandacht te besteden aan wanneer en hoe elektriciteit te gebruiken, de elektrische apparaten te bepalen die in huizen moeten worden gebruikt, aan de locatie van de regio, hoeveel zon het ontvangt en hoe donker het is. Dit systeem bestaat in wezen uit 4 onderdelen;

Zonnepaneel
Zonnepanelen, die het meest elementaire onderdeel vormen van zonnesystemen, zetten het zonlicht (foton) dat erop valt om in gelijkwaardige elektrische energie door middel van zonnecellen van halfgeleidend siliciummateriaal. Zonnepanelen worden berekend op basis van het dagelijkse energieverbruik en de grootte van het gebied waar de toepassing kan plaatsvinden. Volgens het resultaat van de berekening worden geschikte Arçelik monokristallijne panelen met hoge sterkte en efficiëntie geselecteerd.

Off-grid omvormer;
Omvormers, in de eenvoudigste definitie, zijn elektronische apparaten die DC (lineaire stroom) elektrische energie omzetten in AC (wisselstroom) elektrische energie dankzij de circuits binnenin. Modified sine en full sine omvormers worden vaak gebruikt in zonne-energiesystemen.

Omvormers zijn er in twee soorten, namelijk MPPT en PWM in volsinusmodellen. De nieuwe generatie omvormers die in zonnesystemen worden gebruikt, zijn slimme omvormers die ook de laadregelaar omvatten. Dit type omvormers kan de gebruiker de productiegegevens van het zonnepaneel, de waarden van de accuspanning en het elektriciteitsverbruik tonen.

Laadregelaar voor zonne-energie
Laadregelaars voor zonne-energie regelen de elektriciteit die van het paneel komt en worden gebruikt voor het gecontroleerd opladen van de batterijen. Hij beschermt ook de panelen tegen tegenstroom en de accu’s tegen overladen. Bij het bepalen van de capaciteit van de laadregelaar moet rekening worden gehouden met de totale spanning en stroomwaarde van de zonnepaneelgroep en de totale spanningswaarde van de accugroep. Tegenwoordig, dankzij de zich ontwikkelende technologie, kunnen laadregelaars voor zonne-energie aangepast worden in off grid omvormers.

Batterij (gelbatterij of lithiumbatterij)
Dit zijn apparaten om de energie van de zon op te slaan. Batterijen voorzien in de energiebehoefte door de opgeslagen energie aan het systeem af te geven in periodes waarin er geen of onvoldoende zonlicht is. De in het systeem te gebruiken batterijen moeten absoluut lang meegaan, bestand zijn tegen hoge temperaturen, een hoog cyclusrendement hebben en zo min mogelijk gas lekken. Bij de keuze van de batterij moet rekening worden gehouden met de bedrijfsspanning van de omvormer en het dagelijkse energieverbruik.