Solar Benergie – Zonnepanelen Energie van de Zon

SolarBenergie enerji faturanızı azaltmanıza yardımcı olabilir

Tüm enerji değer zinciri için ürünler, çözümler ve hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimizi daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda destekliyoruz.

Güneşin gücünü keşfedin

Güneş enerjisi, güneş ışığının enerjiye dönüştürülmesine dayalı bir teknolojidir. Günümüzde güneş ışığından yararlanmak için birçok teknoloji geliştirilmiştir. Güneş enerjisinin kullanımına yönelik araştırmalar özellikle 1970’li yıllardan sonra hızlanmıştır. Güneş enerjisi sistemleri, teknolojik ilerleme ve maliyet açısından gelişmiş ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Şirketimizin hedefleri ve kurumsal değerleri, öncelikle iş gücünün kalitesi, insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimlerin sağlanmasıdır.
Yönetim politikamızı etkin bir şekilde uygulamak için tüm şirket yöneticilerimizin “insan kaynakları yöneticisi” olması gerektiği temel felsefesini benimsedik. Bu amaçla eğitim ve seminerler düzenliyor, yönetim tarzımızla ilgili önemli bilgileri departman yöneticilerimiz ile paylaşıyoruz.
Ülkenin lider güneş enerjisi sistemleri üreticisi olarak başarıda bireyselliği değil, kurumsallığı ön planda tutuyoruz.

Kurumsal hedefler doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerimize ancak yetkin, bilgili, tecrübeli ve hizmet odaklı, sektörde çalışmaktan zevk alan çalışanlarla ulaşacağımıza inanıyoruz.

Eğitim, seminer ve kariyer planlama alanlarındaki faaliyetlerimizle sektördeki çalışanlarımızın motivasyonuna ve iş geliştirmelerine katkı sağlamak doğrultusunda; çalışanlarımızı sadece personel olarak değil toplumsal bir unsur olarak da yönlendirerek tercih edilen ve saygın bir şirket olma yolunda ilerliyoruz.

HEDEFLERİMİZ

Sektörde uzun soluklu çalışmalar çizerek halkımız için düşük maliyetli sistemler üreterek karlı bir kuruluş olmak.
İş kapasitemiz ve yeteneklerimiz doğrultusunda müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimize ilişkin beklentilerini küresel düzeyde karşılayabilmek
Öncelikli olarak ülke ve dünya ekonomisine katkımızı en üst düzeye çıkarmak

Faaliyetlerimizi doğaya zarar vermeden çevreye duyarlı bir şekilde ve temasta bulunduğumuz tüm insanlarla uyum içinde yürütmek.
Mevcut ve yeni ürünlerimiz ile faaliyet alanlarımızın geliştirilmesinde sürekli girişimciliği sağlamak
Yönetici ve çalışanlarının ortak ve üye olmaktan gurur duyduğu, güvenilir, kârlı ve sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olmak.
BİZİM